Gym-utmaningen

Gym-utmaningen är en uppmaning mot gymmen att få så många deltagare som möjligt med på Helsingborgsklassikerns olika grenar och med mål att slutföra den. Det är en uppmaning till ett hälsosammare Helsingborg där gemenskap är fokus, tillsammans med utmaningen att faktiskt klara av en klassikern.

I Helsingborg innebär det Springtime, Öresund Open Water Swim samt Barncancertrampet. Gymmen tävlar emot varandra, men inte i vem som får bäst tid, utan vilka som har de mest aktiva och entusiastiska deltagarna. Det kommer då att mätas i vem som har flest deltagare per utmaning samt vem som har flest deltagare som klarar av Helsingborgsklassikern.

Om man deltar i Gym-utmaningen för sitt gym så är anmälningsavgiften (Helsingborgsklassikern) kostnadsfri, man måste ändå anmäla och betala för loppen separat. Vad är det då man tävlar om, först och främst möjligheten att kunna skryta om vilket gym man tillhör och vad man gjort. Gymmen får i slutet ett diplom för t.ex Springtime (om ditt gym hade flest deltagare där) att just det gymmet har de mest entusiastiska löparna i Helsingborg. Vad även gymmen i slutändan kan påpeka på är att de hjälper Helsingborgs största ungdomsorganisation samt att de är med och bidrar till barncancerfonden.

Skulle det vara så att man har genomfört en gren men missat att anmäla sig till Helsingborgsklassikern (Gym-utmaningen) så är efteranmälan fullt möjligt. Vi tror att detta kan bli en stående utmaning för alla Helsingborgare och vi hoppas på att så många som möjligt vill vara med och bidra till ett hälsosammare tänk i vår stad.